CNIC a spoločnosť JUHAPHARM podpísali memorandum o porozumení

Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) a spoločnosť JUHAPHARM, s.r.o. podpísali 28. marca 2023 Memorandum o porozumení má za cieľ dosiahnutie úspechov v spoločných oblastiach aj prostredníctvom budovania CNIC.

Spoločný záujem o rozvoj východoslovenského regiónu sa týka predovšetkým oblastí biomedicínskeho a farmaceutického priemyslu, výroby zdravotníckej techniky a laserovej medicíny. Spolupráca, ktorú sa rozhodli tieto dva významné subjekty uzavrieť oficiálne, sa črtala dlhodobo, keďže ich záujmy majú spoločného menovateľa – hospodársky vzostup východoslovenského regiónu. Ten môže byť dosiahnutý práve pomocou vedeckej spolupráce, spoločnom vývoji nových technológií a ich obchodovania, zdieľania vedeckých a obchodných skúseností prostredníctvom komerčného prenájmu vedecko-výskumnej infraštruktúry či spoločnej účasti na vedeckých a technologických projektoch, napríklad v rámci schémy Horizont Európa.

Snažíme sa obyvateľom východného Slovenska ukázať, že cesta k regionálnemu rozvoju vedie prostredníctvom spolupráce vedeckých výskumníkov z univerzitného prostredia a súkromného high-tech priemyslu. Potrebujeme sa stať miestom, ktoré nie je len montážnou halou, dielňou, ale miestom využívajúcim potenciál šikovných ľudí a laboratórií našich špičkových univerzít ako aj skúseností našich priemyselných partnerov,“ uviedol po podpise predseda predstavenstva CNIC, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.