CNIC na Urban Upgrades

Vízia architektonického riešenia sídla Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), ako aj význam samotného projektu pre rozvoj východoslovenského regiónu, boli predstavené na festivale architektúry Urban Upgrades, vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Medzi renomovanými rečníkmi, ktorí vystúpili na festivale Urban Upgrades, si našiel čestné miesto aj CNIC. So svojím príspevkom vystúpil Ing. Ivan Pezlár, z Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ v Košiciach. Od predstavenia motivácie projektu, cez definovanie úloh univerzít a vedeckovýskumných inštitúcií v rozvoji „new deep-tech industry“ s pozitívnym efektom na sociálnu prosperitu východoslovenského regiónu až po výstavbu nového campusu medzi ulicami Ondavská, Považská a Medická.

Umiestnenie komplexu CNIC v intraviláne mesta má za cieľ priblížiť Košice modelu modernej európskej metropoly zameranej na vedecký vývoj a nový priemysel. Plánovaná výstavba a rekonštrukcia existujúcich budov počíta s energetickou nezávislosťou a ekologickou udržateľnosťou.

Urban Upgrades

Zastúpenie na festivale architektúry mali kľúčové spoločnosti z odboru ako napríklad ZAHA Hadid Architects (Londýn), MVSA (Amsterdam), HC Post (Kodaň/Berlín) ale aj reprezentanti TU Liberec, Metropolitného inštitútu Bratislavy a Košického samosprávneho kraja.

Jedným zo zámerov predstavenia moderných trendov v architektúre a dizajne bolo otvorenie tém usporiadania a riešenia mestského priestoru v Košiciach.

Viac informácií o konferencii Urban Upgrades nájdete TU.