CNIC predstavený v Bruseli

Od 6. do 8. decembra 2022 navštívil prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), európske inštitúcie v Bruseli. Spoločne s delegáciou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedenou rektorom univerzity, prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc., bol projekt CNIC predstavený podpredsedovi Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, Marošovi Šefčovičovi, europoslancom za SR Michalovi Wiezikovi a Ivanovi Štefancovi, veľvyslankyni Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Márii Malovej a diplomatickej misii SR pri EÚ.

Predstavenie Košického klastra nového priemyslu malo okrem informovania o spoločnom projekte troch košických univerzít, SAV, UNLP Košice, Košického samosprávneho kraja, mesta Košice a Cassovia Discovery Park popredným predstaviteľom európskych inštitúcií, tiež za účel podotknúť význam východoslovenského podielu na slovenskom výskume a transfere technológií.

Práve skúsenosti CNIC v oblastiach úspešného transferu technológií, jeho vysoko špecializované vedeckovýskumné centrá a samotný potenciál odborníkov pôsobiacich v tomto klastri oslovili popredných reprezentantov SR v Európskej komisii, Európskom parlamente ale aj v Stálom zastúpení SR pri EÚ, ktorí prisľúbili medializáciu na domácej i európskej politickej scéne a otvorenú podporu krokom vedúcim k úspešnej fyzickej realizácii CNIC.

Europoslanec Michal Wiezik navrhol zorganizovať návštevu Košického klastra nového priemyslu a Ivan Štefanec ponúkol predsedovi predstavenstva CNIC, Pavlovi Miškovskému, možnosť predstaviť tento významný košický projekt v pléne EP v prvej polovici roka 2023. Podpredseda EK, Maroš Šefčovič, vyzdvihol nadčasovosť snahy o zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie vo východoslovenskom regióne a poskytol poradenstvo v oblastiach financovania klastra. Podobne ako Ivan Štefanec aj podpredseda EK navrhol propagovať toto združenie na medzinárodnej úrovni a v EK.

Súčasťou programu návštevy Stáleho zastúpenia SR pri EÚ bolo aj podujatie „Šafárik University meets Brussels“, na ktorom pozvaným hosťom prezentoval Pavol Miškovský východiská, súčasnú realizáciu a ďalšie vízie CNIC. Nezastupiteľnú úlohu pri organizácii celej návštevy Bruselu zohrali zamestnanci SLORD (Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli), Stále zastúpenie SR pri EÚ a CCVaP UPJŠ.

„Návšteva európskych inštitúcií nám ukázala, že sme na správnej ceste rozvoja východoslovenského regiónu. Veda a priemysel sú dvoma prstami na tepe doby, a to si uvedomujú aj zástupcovia SR v popredných európskych inštitúciách, a preto je potrebné si to tiež uvedomiť doma. Rokovania nám však ukázali aj smery, ktorými je potrebné sa orientovať, aby sme boli úspešní. Projekt CNIC nie je len lokálneho charakteru. Jeho rozsah presahuje hranice a posúva možnosti rozvoja prostredníctvom spolupráce súkromného sektora a akadémie,“ uviedol predseda predstavenstva CNIC, prof. Miškovský.