CNIC preukázal svoju pripravenosť európskym komisárom

Počas návštevy Elisy Ferreiry, eurokomisárky pre súdržnosť a reformy, a Nicolasa Schmita, eurokomisára pre pracovné miesta a sociálne práva, ktorých sprevádzala Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a podpredsedníčka vlády SR, a Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, predstavil 25. novembra 2022 na pôde Technickej univerzity v Košiciach prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), kľúčový plán pre rozvoj východoslovenského regiónu stelesnený v CNIC.

V rámci svojej návštevy sa eurokomisárka Elisa Ferreira a eurokomisár Nicolas Schmit mali možnosť dozvedieť o možnostiach rozvoja mesta Košice a regiónu východného Slovenska prostredníctvom podpory a rozvoja nového priemyslu. Kľúčovými faktormi vedúcimi k úspešnému progresu CNIC, ktorého zakladajúcimi členmi sú UPJŠ, TUKE, UVLF, SAV, UNLP, mesto Košice, KSK a Cassovia Discovery Park, sú inštitucionálna podpora nielen zo strany vlády SR či samosprávy ale aj zo strany Európskej komisie.

Prezentácia doterajších výsledkov CNIC, úspešných projektov a etablovaných start-up spoločností preukázala pripravenosť košického nielen vedecko-výskumného prostredia na aplikáciu výsledkov 4. priemyselnej revolúcie do praxe. Práve tá môže zmeniť budúcu tvár Košíc v rámci európskeho vnímania pokroku a inovácií.