CNIC sa v Národnom hodnotení výkonnosti klastrov etabloval v kategórii „Pokročilý klaster“

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zabezpečuje Slovenskej republike od mája 2022 činnosti súvisiace s Národným hodnotením výkonnosti klastrov (NHVK) na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR, zaradila Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC) do výkonnostnej kategórie „Pokročilý klaster“.

Sila správnych rozhodnutí spočíva v miere ich aplikovateľnosti do praxe. Cesta CNIC k rozvoju nových druhov priemyslu na východnom Slovensku je dlhá, avšak robíme všetko preto, aby bola úspešná a pokrok bol reálny. Národné hodnotenie je jedným z krokov, ktoré nám pomôžu získať ďalšie formy podpory pre naše úsilie,“ uviedol prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC.

 

Ďalšie informácie nájdete TU