CNIC začal spolupracovať s ukrajinským klastrom

Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) a Klaster tlačiarenského priemyslu, vydavateľov a digitálnych technológií „Tlačiareň: logistika, služba, kvalita“ z Ukrajiny budú spolupracovať na rozvoji klastrových politík a zapájať sa do inovačných projektov.

Vďaka iniciatíve Európskej únie v rámci pomoci malým a stredným podnikom krajín Východného partnerstva, EU4Business, a vďaka konferencii „Clusters meet Regions“ podpísali predstavitelia CNIC a Klastra tlačiarenského priemyslu, vydavateľov a digitálnych technológií „Tlačiareň: logistika, služba, kvalita“ (KPI VCT) Memorandum o porozumení. Jeho cieľmi sú predovšetkým vytvorenie obojstranne obohacujúceho partnerstva v spoločných oblastiach (veda a technológie) s ohľadom na súkromné podniky, výmena skúseností i poznatkov, zdieľanie kontaktov a hľadanie potenciálnych investičných príležitostí.

KPI VCT je združenie vydavateľských a polygrafických organizácií, ktoré úzko spolupracujú medzi sebou, ako aj s inými subjektmi za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti vlastných výrobkov, ich exportu a podpory ekonomického rozvoja regiónu. Delegáciu, ktorú viedla Natalya Isaeva, riaditeľka klastra, v CNIC privítali člen predstavenstva, Roman Oros, a finančná manažérka, Mária Ház.