ESCA udelila CNIC Bronzovú medailu „Cluster Management Excellence“

V rámci ECEI Benchmarkingu riadenia klastrov ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) bola Košickému klastru nového priemyslu udelená Bronzová medaila „Cluster Management Excellence“. CNIC splnil náročné kritériá pre získanie označenia excelentného riadenia klastra – Label Bronze.

Organizácia sídliaca v Berlíne a spájajúca približne 200 odborníkov z viac ako 30 krajín, European Secretatiat for Cluster Analysis, udelila Košickému klastru nového priemyslu “Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence”. Súčasťou hodnotenia je aj vypracovaná analýza k ďalšiemu rastu potenciálu CNIC.

Pri hodnotení sa zohľadňovala vyspelosť organizačnej štruktúry, rozsah spoluprác, počet aktívnych členov a sektorové zameranie. ESCA expertom pre Slovensko je RNDr. Vladimír Borza.

Ocenenie nášho klastra významnou organizáciou, akou ESCA bez pochýb je, je veľkým zadosťučinením kolektívu CNIC, avšak je to tiež záväzkom pre ďalší rozvoj inovačných aktivít ako aj rozvoj ako taký,“ uviedla finančná a projektová manažérka Košického klastra nového priemyslu, Ing. Mária Ház.

ESCA (2010) je nástupníckou organizáciou iniciatívy European Cluster Excellence Initiative (ECEI) z roku 2009, ktorá bola pan-európskou iniciatívou Európskej komisie s cieľom vytvoriť zvýšiť počet klastrov svetovej triedy v celej EÚ posilnením excelentnosti riadenia klastrov.