Inovácie CNIC a Siemens Healthineers v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, medicíny a biomedicínskeho inžinierstva prinesú rast východnému Slovensku

Reprezentanti Cassovia New Industry Cluster – CNIC a spoločnosti Siemens Healthineers Slovensko dnes podpísali Memorandum o porozumení, ktoré prispeje k rýchlejšiemu zavádzaniu inovácií vo východoslovenskom regióne. Partnerstvo vedeckovýskumného prostredia a korporátneho potenciálu má za cieľ rozvoj spoločných oblastí od kybernetickej bezpečnosti, biomedicínskych technológií až po nízko-invazívnu chirurgiu.

CNIC, ako jeden z najvýznamnejších slovenských inovačných projektov partnerov zo súkromného i verejného sektora, môže spoločne so spoločnosťou Siemens Healthineers Slovensko ovplyvniť ďalší vývoj mesta Košice a celého východoslovenského regiónu s presahom na celé Slovensko.

„Vznik spolupráce na báze memoranda s inovačným centrom hodnotíme mimoriadne pozitívne, keďže s CNIC zdieľame spoločné hodnoty a aktivity, či už na poli biomedicínskych technológií, kybernetickej bezpečnosti, výskumu a IT inovácií. Naša spoločnosť je softvérovým lídrom, dlhodobo formuje moderné zázemie pre vznik inovatívnych high-tech riešení v oblasti zdravotníctva. Veríme v technologický pokrok v oblasti medicínskej diagnostiky a považujeme ho za zásadný aj pre správne fungovanie spoločnosti a kvalitu života jej pacientov a obyvateľov,“ povedal po podpise Ing. Luboš Iro, vedúci Development Center spoločnosti Siemens Healthineers Slovensko, ktorá zamestnáva na Slovensku už viac ako 500 odborníkov v oblasti IT a ponúka potenciál ďalšieho rastu pracovných tímov aj v nasledujúcom období.

Spolupráca medzi partnermi sa bude uskutočňovať v oblastiach ako kybernetická bezpečnosť, biomedicínske technológie so zameraním na konkrétne oblasti nanomedicíny, proteínového inžinierstva, starnutia či progresívnych technológií zameraných na analýzu a ochranu životného prostredia. Ďalšími oblasťami spoločného záujmu oboch strán sú okrem translačnej medicíny a jej využiteľnosti pri regenerácii tkanív, športovej medicíne, zdravom starnutí, inteligentnej rehabilitácii či personalizovanej medicíne aj biomedicínske inžinierstvo.

„Reálna a efektívna spolupráca so silnými priemyselnými partnermi, akým Siemens Healthineers nesporne je, má zásadný význam pre dosiahnutie našich ambicióznych spoločných cieľov, ktorými sú výrazný ekonomický a sociálny rozvoj východoslovenského regiónu. Siemens Healthineers je dlhoročným partnerom našich univerzít a ja som presvedčený o tom, že podpisom tohto memoranda posunieme našu spoluprácu ešte ďalej v oblastiach výraznejšej spolupráce na spoločných projektoch v aplikovanej vede ale i spoločných ekonomických aktivitách,“ dodal predseda predstavenstva CNIC, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Kooperácia CNIC a Siemens Healthineers Slovensko spočíva v rozvoji a podpore programov a vedeckej spolupráci, zdieľaní vedeckých a komerčných skúseností, know-how, nových technológií či komerčnom využívaní spoločných vedeckých poznatkov a duševného vlastníctva.

Vzájomné poskytovanie technologickej infraštruktúry a poznatkov podporí rast konkurencieschopnosti a životnej úrovne východného Slovenska prostredníctvom zakotvenia a rozvoja foriem nového priemyslu, ktoré sú priamo zakotvené vo vedeckých centrách CNIC.

Reportáž z podpisu Memoranda o porozumení nájdete TU