Juhokórejský think tank v CNIC

V Cassovia New Industry Cluster (CNIC) sme privítali zástupcov Knowledge Sharing Program a think tank Korea Development Institute spolu Michalom Muhlom a Vladimírom Borzom zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a Frederikom Mudrim z Ministerstva hospodárstva SR.

Skúsenosti z úspešného rozvoja menej vyspelých regiónov v Kórejskej republike i konzultácie o vytváraní znalostnej ekonomiky krajín ponúkli experti z popredného think tank Korea Development Institute. KDI už od roku 1971 významne prispieva k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju Kórey, pričom poskytuje politické odporúčania a usmernenia založené na hĺbkových analýzach medzinárodných i domácich ekonomických podmienok a projekcií, a zároveň vykonáva preventívne a empirické štúdie.

Počas stretnutia boli hosťom predstavené ciele, zámery a základné princípy klastra, ktorý ovplyvní budúcu podobu ako mesta Košice tak i celého východoslovenského regiónu v sídle CNIC. Táto schôdzka teda načrtla oblasti spoločných záujmov, pričom ponuka na spoluprácu zo strany KDI môže výrazným spôsobom prispieť k úspešnému etablovaniu sa CNIC nielen v slovenskom prostredí.