Košický klaster nového priemyslu a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia podpísali memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci, podpísané 24. mája 2022, medzi Košickým klastrom nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) prispeje k rozvoju Košíc ako centra inovácií a digitalizácie. Spolupráca vedeckej infraštruktúry a súkromného sektora otvára dvere k priamej podpore vzniku nového priemyslu, ktorý pomôže k rastu životnej úrovne a HDP regiónu východného Slovenska.

„Oblasti pôsobenia CNIC sú nám blízke vďaka prienikom s naším strategickým smerovaním. Vo svojej činnosti, okrem stáleho portfólia IKT služieb, sme sa taktiež zamerali na inovácie s cieľom rozvíjať budúce produkty a služby. V minulom roku sme sa pomocou rozšírenej reality úspešne realizovali v oblasti zdravotníckej starostlivosti v interaktívno-expozičnej  terapii. Naďalej chceme investovať do oblastí virtuálnej a rozšírenej reality či iných inovatívnych projektov v oblasti zdravia, životného prostredia alebo smart cities. Tešíme sa na nové projekty a veríme, že naša spolupráca bude prínosom pre komunitu,“ povedal Andreas Truls  z DT ITSO SK.

Rast konkurencieschopnosti regiónu je priamo podmienený technologickým inovovaním. Práve podstata ďalšieho progresu bola počas podpisu memoranda o spolupráci niekoľkokrát spomenutá. Jej podstata tkvie v umiestnení a využívaní technológie superpočítača v meste Košice, ktorý by dopomohol k spracovaniu dát nevyhnutne dôležitých pre ich ďalšiu analýzu nielen v centrách CNIC.

„Spolupráca s vyspelými technologickými spoločnosťami, akou je DT ITSO SK, je pre CNIC veľmi dôležitá. Bez podobných reálnych a efektívnych spoluprác by bol projekt CNIC iba projektom o základnej vede, bez akéhokoľvek ekonomického a spoločenského dopadu. Náš partner DT ITSO SK pôsobí v našom regióne už dlhodobo a svojou činnosťou dokázal priniesť nielen ekonomický benefit, ale zanecháva aj výraznú stopu v spoluprácach s našimi univerzitami. Som preto presvedčený o tom, že podpis memoranda medzi CNIC a Deutsche Telekom It Solutions Slovakia, ktoré pre nás znamená mimoriadnu poctu, nie je len formálna zdvorilostná udalosť, ale že má svoj hlboký význam a povedie k výsledkom, ktoré prinesú nášmu mestu a kraju ďalší ekonomický a sociálny rozvoj,“ uviedol po podpise memoranda prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC.

Nejedná sa o prvú spoluprácu CNIC s DT ITSO SK, keďže košický klaster, ako koordinátor medzinárodného konzorcia, rozbehol iniciatívu HUBs4us aj s Deutsche Telekom IT & Telecommunications, Health Cluster Portugal (PT), spoločnosťou Tachyum (USA/SR), Univerzitou Karlovou/BIOCEV (CZ) a PlusValue Cloud (IT) ako lídrami v integrácii nových technológií a vedeckých kapacít určujúcich trendy aktuálnej 4. priemyselnej revolúcie (4IR).