Ministerstvo školstva udelilo CNIC osvedčenie o spôsobilosti vykonávať R&D

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo Košickému klastru nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluste – CNIC) osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Zástupcovia CNIC o toto osvedčenie požiadali 27. apríla 2023, pričom na základe splnenia ukazovateľov pre hodnotenie spôsobilosti ustanovených v § 26a ods. 7 rozhodla hodnotiteľská komisia o vyhovení žiadosti.

Na základe tohto osvedčenia sa CNIC naskytá možnosť na najbližšie tri roky prijímať štátnu podporu R&D a byť plnohodnotnou vedeckovýskumnou organizáciou. Z toho vyplýva, že CNIC sa môže uchádzať o projekty a granty, ktoré sú viazané práve na toto osvedčenie.

Je to jeden z dôležitých krokov na našej ceste. Máme reálne odhodlanie rozvíjať na Slovensku vyspelé vedeckovýskumné prostredie a splnenie hodnotenia našej spôsobilosti nám otvára dvere k možnostiam urýchlenia procesov vedúcich k úspechu pre nás všetkých,“ zhodnotil udelenie osvedčenia o spôsobilosti predseda predstavenstva, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc..