O budúcnosti východného Slovenska sa rozhoduje vo Vysokých Tatrách

Kick Off meeting projektu CassTech, ktorý od 27. do 29.júna 2022 v Hornom Smokovci usporiadal Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), hostil reprezentácie UPJŠ v Košiciach, UVLF v Košiciach, TUKE v Košiciach, SAV, predstaviteľov KSK, mesta Košice, UNLP a zástupcov súkromného sektora. Panelovej diskusie a okrúhleho stola sa tiež zúčastnili predstavitelia vlády SR.

Počas prvého dňa rezonovala predovšetkým téma transformácie priemyslu a spoločnosti v regióne východného Slovenska prostredníctvom technologického rozvoja reprezentovaného združením CNIC a prínosu superpočítača, ktorí by spolu v synergii ovplyvnil budúcu podobu východoslovenského regiónu.

Doterajšie spolupráce medzi CNIC a priemyselnými partnermi poukazujú na potrebu vytvorenia konkurencieschopného technologického prostredia vo východoslovenskom regióne pevne previazanom s ďalšími vyspelými regiónmi EU. Prostredníctvom nových foriem moderného priemyslu dôjde k vytvoreniu synergie medzi vedeckovýskumným prostredím, ktoré je nositeľom hodnôt a progresívnych technológií, a priemyslom. Práve projekt CassTech má prispieť k zblíženiu univerzít a ústavou SAV s priemyslom,“ uviedol prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC a riaditeľ projektu CassTech.

Ďalšie dni kľúčového stretnutia zameraného na rozvoj východoslovenského regiónu, patrili nielen predstaveniu jednotlivých technologických centier Cassovia New Industry Cluster, ich vedecko-technologických zameraní ale predovšetkým stretnutiam špecialistov CNIC s poprednými predstaviteľmi hightech domáceho i zahraničného priemyslu.

Viac o projekte „Integrácia košických univerzít v oblasti transferu technológií – CassTech“ nájdete TU.

Program Kick Off Meetingu nájdete TU.