Prví odborní zamestnanci Košického klastra nového priemyslu

V rámci kreovania Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) boli 7. novembra 2022 v sídle CNIC privítaní prví odborní pracovníci, ktorým boli pri tejto príležitosti slávnostne udelené certifikáty zamestnancov. Certifikáty si prítomní prevzali z rúk predsedu predstavenstva CNIC, prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc.

„Náš projekt je postavený nielen na vedecko-technologických pilieroch, ale predovšetkým na odborníkoch prinášajúcich nadčasové hodnoty. Verím, že začiatok každej cesty v sebe ukrýva aj nečakané nástrahy, avšak tvrdá práca a spoľahlivý tím sú zárukou úspechu. Tím CNIC sa dnešným dňom rozšíril o známych a vo svojich odboroch mimoriadne úspešných kolegov, ktorí sú garanciou vedeckej excelencie,“ povedal po stretnutí prof. Miškovský.

Zamestnancami CNIC sú:

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.

doc. Mgr. Maroš Halama, PhD.

Mgr. Roman Oros

prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

doc. RNDr. Gabriel Žoldák, DrSc.

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.