Predstavenie architektonického návrhu campusu 21. storočia

Dňa 21. októbra 2022 bol na pôde UPJŠ v Košiciach predstavený architektonický návrh campusu 21. storočia, ktorý by mal vzniknúť rekonštrukciou existujúcich objektov univerzity a dobudovaním nových budov medzi ulicami Ondavská, Považská a Medická. Vedeniu UPJŠ, dekanke a dekanom jednotlivých fakúlt i riaditeľke Ústavu telesnej výchovy a športu návrh predstavil tím architektonického štúdia Atrium s.r.o.

Cieľom Košického klastra nového priemyslu je zvrátenie nepriaznivého sociálneho a ekonomického vývoja celého východoslovenského regiónu prostredníctvom vytvorenia nového priemyslu založeného na vedeckom výskume v oblastiach biomedicíny, nových materiálov, kvantových a informačných technológií či v zelenej energetike. Spájanie potenciálu akademického prostredia so zdrojmi a skúsenosťami súkromného sektora má prebiehať aj v novom campuse UPJŠ. Sídlo projektu CNIC, ktorý na Slovensku nemá obdobu a trvalo zmení nielen podobu Košíc ale i charakter mesta, predstavil tím architektonického štúdia Atrium s.r.o.

„Pokrokové riešenie rekonštrukcie a nadstavby študentských domovov UPJŠ na Medickej ulici, prestavba existujúcej telocvične Ústavu telesnej výchovy a športu na multifunkčnú športovú halu či vybudovanie modernej centrálnej budovy CNIC otvoria priestor univerzity 21. storočiu. Návrh budov ráta s energetickou sebestačnosťou a udržateľnosťou pričom samozrejmosťou bude využívanie najmodernejších materiálov a stavebných postupov. V intraviláne tým vznikne miesto, kde budú mať študenti i vedeckí pracovníci možnosť nielen bádať, ale aj aktívne oddychovať. K dispozícii budú mať športoviská, knižnice, oddychové miestnosti a celkovú infraštruktúru potrebnú pre plnohodnotné štúdium a výskum,“ uviedol predseda predstavenstva CNIC, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

 

Zdroj vizualizácie: Atrium Architekti