Projekt CNIC bol predstavený prezidentovi Svetovej organizácie duševného vlastníctva

Projekt Košického klastra nového priemyslu (CNIC) bol predstavený delegácii riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), pána Darena Tanga, počas jeho návštevy Košíc.

Stretnutia, ktoré prebehlo v priestoroch Centra interdisciplinárnych biovied CNIC/TIP UPJŠ sa zúčastnil rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., Mgr. Roman Oros, vedúci obchodu a marketingu CNIC, doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., vedúca Centra transferu technológií CNIC, a doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc., vedúci CIB CNIC.

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC a riaditeľ Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach, predstavil prezidentovi WIPO Darenovi Tangovi, ako aj celej delegácii  a zástupcom Úradu priemyselného vlastníctva SR, výskumno-aplikačné programy CNIC a jeho víziu smerujúcu k vytvoreniu nového, na znalostiach založeného priemyslu v regióne východného Slovenska.

Riaditeľ Tang bol projektom CNIC mimoriadne zaujatý, čo sa odrazilo na bohatej diskusii. Riaditeľ WIPO tiež obzvlášť ocenil technológiu PickMolTM spoločnosti Saftra photonics s.r.o., ktorá vznikla na pôde CNIC a ktorá dokáže identifikovať prítomnosť stopových množstiev pesticídov vo vode ale aj kvalitu produkcie v potravinárskom priemysle. Potvrdením záujmu jeho úradu o túto technológiu bola i priama ponuka jej prezentácie v portfóliu organizácie WIPO.