Riaditeľka Ekonomickej divízie Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku navštívila CNIC

V stredu 15. februára 2023 privítal predseda predstavenstva CNIC, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., riaditeľku Ekonomickej divízie Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku, Shao-Lin Hu, počas jej návštevy Košíc.

Pani Shao-Lin Hu boli predstavené zámery a misia Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster -CNIC), súčasný stav realizácie ako aj vizuál konečnej podoby moderného campusu. V rámci výskumov realizovaných v našich centrách, zaujali pani Shao-Lin Hu predovšetkým progresívne materiály, biomedicínske, zelené a čisté technológie ale aj kvantové a informačné technológie.

V súlade so stratégiou investičného fondu pre rozvoj spolupráce a rozvoj priemyselných spoluprác so strednou a východnou Európou prejavila pani Shao-Lin Hu záujem o sprostredkovanie kontaktov R&D taiwanských spoločností v oblastiach prienikov s predmetom výskumu centier CNIC. CNIC má podľa pani  Shao-Lin Hu mimoriadny potenciál pre rozvoj VS regiónu. Riaditeľku nadchla aj myšlienka priemyselných doktorátov, ktoré CNIC plánuje zaviesť v spolupráci s priemyselnými partnermi s cieľom zabrániť „úniku mozgov“ – odchodu šikovných študentov z východného Slovenska. Takýto krok posilní spoluprácu vysokoškolského prostredia s high-tech priemyslom.

CNIC sa stáva aj vzdelávacou inštitúciou, pričom zo strany Taipejskej reprezentačnej kancelárie zaznela ponuka na spoluprácu aj v tejto oblasti – prostredníctvom taiwanských štipendijných pobytov v tejto ázijskej krajine (Taiwanský štipendijný program, Taiwan Semiconductor Scholarship ai.) by sa mohli študenti UPJŠ/CNIC dostať na univerzity, ktoré v najznámejších svetových rankingoch zaujímajú popredné miesta (napríklad National Taiwan University, National Tsing Hua University atď.).

V CNIC radi privítame návštevy, ktoré konštruktívne pristupujú k rozvoju nášho regiónu ale aj celej krajiny. Ponúkajú nám pomoc, svoje kontakty a, ako napríklad aj v prípade návštevy pani riaditeľky Shao-Lin Hu, aj možnosť zúčastniť sa návštevy Taiwanu a predstaviť Cassovia New Industry Cluster priamo taiwanským spoločnostiam, čo má pre náš región veľký potenciál,“ povedal po stretnutí prof. Miškovský.