Rokovania o umiestnení superpočítača v Košiciach pokračujú

Poverený minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ing. Peter Balík, M.A., v sprievode štátneho tajomníka Ing. Martina Bezeka sa 11. septembra 2023 stretol so zástupcami mesta KošiceKošického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) k téme umiestnenia technológie superpočítača v metropole východného Slovenska.

Predseda predstavenstva CNIC, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., a Head of Business and Marketing, Mgr. Roman Oros, privítali v priestoroch Centra interdisciplinárnych biovied (CIB TIP-UPJŠ) delegáciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, na ktorej čele stál poverení minister Peter Balík. Hlavným predmetom rokovania, ktorého sa tiež zúčastnili primátor mesta Košice, Ing. Jaroslav Polaček, a námestník primátora, Mgr. Marcel Gibóda, bolo umiestnenie technológie superpočítača v metropole východného Slovenska.

Technológiu HPC (high performance computing) bude spravovať Slovenská akadémia vied a o jej konkrétnom umiestnení sa momentálne ešte stále vedú diskusie. Eminentný záujem o umiestnenie HPC, pripravenosť mesta Košice i vedecký a obchodný potenciál pre východné Slovensko deklarovali prítomní zástupcovia predstaviteľom MIRRI priamo v jednom z najvýznamnejších biomedicínskych vedeckých centier na Slovensku.

V štátoch využívajúcim HPC, ku ktorým má Slovensko ambíciu pridať sa, bolo zaužívaným pravidlom umiestniť superpočítač mimo najbohatších oblastí do rozvíjajúcich sa regiónov, čo prispelo k ich následnému rozvoju a zisku ďalších investícií. Región východného Slovenska, a predovšetkým Košice, známe aj vďaka svojmu IT potenciálu, si teda umiestnenie takejto technológie zaslúžia.