Štátny tajomník Ján Oravec navštívil Košický klaster nového priemyslu

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, PhDr. Ján Oravec, CSc., prijal pozvanie predsedu predstavenstva Košického klastra nového priemyslu (CNIC), prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc., a spoločne s delegáciou MH SR navštívil v posledný augustový týždeň CNIC. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde UPJŠ v Košiciach. Hostí z MH SR na úvod privítal rektor UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Cieľom projektu CNIC, je vytvorenie moderného, na znalostiach založeného priemyslu a výrazné zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie v regióne východného Slovenska.

Celosvetový významný pokrok v oblastiach biomedicíny, progresívnych materiálov, zelených a čistých technológií či kvantových a informačných technológií je úzko naviazaný na produkciu a manažment veľkých dát a aplikáciu umelej inteligencie. Preto je súčasťou projektu CNIC tiež snaha o umiestnenie superpočítača do budovaného ekosystému.

Vzhľadom na multisektorovosť projektu Košického klastra nového priemyslu malo stretnutie členov predstavenstva CNIC a vedúcich predstaviteľov MH Teplárenský holding s delegáciou štátneho tajomníka Jána Oravca za cieľ nadviazať na už prebiehajúce rokovania s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úradom vlády pre inovácie a zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

„Návštevou štátneho tajomníka MH SR pána Oravca sme do CNIC začlenili dôležitý sektor – priemysel. Tým sme zvýraznili komplexnosť nášho projektu, ktorým reagujeme na súčasný dynamický vývoj spoločnosti ovplyvnenej predovšetkým prudkým rozvojom a aplikáciou technológií. Úspešná implementácia Košického klastra nového priemyslu nám všetkým umožní „stať sa súčasťou tohto príbehu“,“ zhodnotil návštevu štátneho tajomníka Oravca Pavol Miškovský, predseda predstavenstva CNIC.

Delegácia MH SR:
PhDr. Ján Oravec, CSc., štátny tajomník MH SR
Ing. Tomáš Kakula, PhD., generálny riaditeľ Sekcie konkurencieschopnosti
Ing. Andrea Krajčíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí
Mgr. Martin Svoboda, riaditeľ Odboru inovácií
JUDr. Vladimír Riška, LL.M., riaditeľ Odboru priemyselnej politiky
doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD., MPA, Odbor priemyselnej politiky
Mgr. Michaela Popík, Kancelária štátneho tajomníka

Prítomní členovia predstavenstva CNIC a predstavitelia MHTH Teplárenský holding:
Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC
Mgr. Roman Oros, člen predstavenstva CNIC, Cassovia Discovery Park, s.r.o.
Mgr. Marcel Gibóda, člen predstavenstva CNIC, Mesto Košice
Prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., člen predstavenstva CNIC, Technická univerzita v Košiciach
Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., člen predstavenstva CNIC, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ing. Ľuboš Kertész, manažér pre obchodný rozvoj MHTH