Stretnutie delegácie CNIC so spoločnosťou ZEISS v Oberkochene

V dňoch 27. – 29. júna 2023 sa delegácia Košického klastra nového priemyslu (CNIC) vedená predsedom predstavenstva, prof. RNDr. Pavlom Miškovským, DrSc., zúčastnila na pracovnom stretnutí v sídle spoločnosti ZEISS.

Cieľom návštevy bolo predstavenie produkcie nemeckej spoločnosti ako aj predstavenie aktivít CNIC s výhľadom na konkrétnu formu spolupráce v najbližšom období. Súčasťou delegácie, ktorú spoločnosť ZEISS pozvala, boli RNDr. Veronika Huntošová, PhD. (CIB TIP UPJŠ), doc. Mgr. Maroš Halama, PhD. (CNIC) a doc. RNDr. František Lofaj, DrSc. (UMV SAV).

Za spoločnosť ZEISS sa stretnutia zúčastnili:

Andrej Mazan (CZ)

Peter Letovanec (SK)

Jörg Lindenau (DE)

Antonio Casares (DE)

Yilmaz Niyaz (DE)

Jan Erik Heil (DE)

Volker Pusch (DE)

Markus Esseling (DE)

Vladimír Kokarda (SK)

Marián Strážovský (SK)

 

Výsledkom jednania bol konkrétny návrh zobrazovacieho pracoviska pre progresívne materiály, batérie a vedy o živej prírode, návrh konkrétneho postupu v budovaní hlbšej spolupráce medzi ZEISS a CNIC, ktorý sa bude napĺňať v navrhnutých konkrétnych krokoch už v najbližšom období.