Úspech CIB na Košice Region Innovation Awards 2023

Tím Centra Interdisciplinárnych Biovied Technologického inovačného parku UPJŠ bol pod vedením doc. RNDr. Erika Sedláka, DrSc. nominovaný na Košice Region Innovation Awards 2023 Inovačného centra Košického kraja v kategórii najlepší vedec/vedecký tím Košického kraja. Cenu rektora UPJŠ tímu CIB TIP-UPJŠ odovzdal prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. počas slávnostného galavečera dňa 3.5.2023 v Kunsthalle Košice.

CIB TIP-UPJŠ bolo na uvedenú cenu nominované za vynikajúcu publikačnú činnosť a grantovú úspešnosť v oblasti európskych projektov ako aj projektov štrukturálnych fondov. Tie umožňujú vedeckým pracovníkom Centra interdisciplinárnych biovied vychovávať novú generáciu vedcov a uskutočňovať výskum s prínosom nielen pre východné Slovensko.

Jednalo sa o prvý ročník ocenenia, ktorého ambíciou je vyzdvihnutie jednotlivcov, kolektívov a organizácií, ktoré výraznou mierou zvyšujú inovačný potenciál Košického kraja, čím prispievajú ku skvalitňovaniu podmienok života jeho obyvateľov.