Úspešná prezentácia CNIC v Joint Research Center v Bruseli

Dňa 6.6.2023 navštívil prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC, prestížne Joint Research Center (JRC) v Bruseli. Cieľom návštevy bolo prezentovať aktuálny stav projektu CNIC. Skupiny JRC, ktoré sa zúčastnili prezentácie a následného jednania, viedol Allesandro Fazio.

Prezentácia, ako aj nadväzujúce stretnutie, boli veľmi dobre prijaté, o čom svedčí aj celková dĺžka stretnutia (3 hodiny), a výsledkom jednania je plán ďalších aktivít s podporou JRC. Okrem toho bolo prof. Miškovskému ponúknuté stretnutie a jednanie v Inovačnom dištrikte Miláno, ktorý zdieľa podobnú štruktúru a ciele ako CNIC. Súčasťou tohto stretnutia by mala byť aj schôdzka s vybranými predstaviteľmi Európskej komisie.

„Táto cesta, a predovšetkým samotná prezentácia, bola pre nás veľkým úspechom a potvrdením hodnoty a relevancie nášho projektu. Spolupráca s JRC a možnosť prezentovať našu prácu vedúcim odborníkom v tejto oblasti nám otvára nové dvere pre ďalší rozvoj a inovácie. Sme plní očakávaní a tešíme sa na nadchádzajúce stretnutia a spoluprácu s významnými partnermi v Miláne a Európskej komisii,“ zhodnotil stretnutie Pavol Miškovský.