Partneri

Spolupráca s CNIC je správnym krokom k rozvoju vášho inovačného i ekonomického potenciálu. Medzi našich partnerov patria nielen renomované medzinárodné a tuzemské spoločnosti ale aj rozbiehajúce sa start-upy. Okrem kvalitnej vedeckej infraštruktúry poskytujú naši vedeckí pracovníci priemyselným partnerom CNIC odborné znalosti a konzultácie v konkrétnych oblastiach materiálového výskumu, technologického vývoja ale aj zdokonalenia výrobných procesov.

Ponúkame partnerstvá na RDI projektoch, čo nám a našim partnerom poskytuje možnosť spoločného prístupu k verejným zdrojom (v rámci schémy Horizont Europe a iných grantov) pre technologické a produktové inovácie v oblastiach:

GreenTech
MedTech
Bioinžinierstvo a personalizovaná medicína
Digitalizácia
Firmy spolupracujúce s CNIC
 • nemusia realizovať kapitálové investície do nákupu zariadení a prístrojov
 • nemusia vyhľadávať a zamestnávať odbornú pracovnú silu pre inovačný cyklus
 • aktivujú nehmotný majetok na vývoj a môžu si uplatniť superodpočet dane

Ponúkame know-how v oblastiach sprostredkovania a aplikácie štátnej pomoci komerčného sektoru v súlade s EÚ legislatívou, daňové/ekonomické/právne poradenstvo a vysokokvalifikovanú HR kapacitu.

Medzi našich partnerov patria:

Máte záujem o spoluprácu?

Kontaktujte nás prostredníctvom info@cnic.sk

Kontaktný formulár

  Adresa

  Cassovia New Industry Cluster
  Mäsiarska 11
  040 01 Košice
  Slovenská republika

  Tel.: +421 905 538 522
  info@cnic.sk
  www.CNIC.sk

  IČO: 54013241
  DIČ: 2121686435