Tlačová správa

Košice, 21.03.2023

Spolupráca Košického klastra nového priemyslu a GlobalLogic Slovakia ovplyvní budúcnosť Košíc a východného Slovenska