Webináre

Poruchy pohlavní identity

Konkurencieschopnosť a transfer technológií

Súčasné trendy v liečbe ochorenia COVID-19

Vakcinácia, typy vakcín a ich “mode of action“

Klinické skúšania súvisiace s Covid-19

Prehľad molekulárnych diagnostických testov na Covid-19