“SCIENCE MEETS BUSINESS“ #10: Poruchy pohlavní identity

Prednášajúci:   

 

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 

Sexuologický ústav, Všeobecná fakultná nemocnica a 1. LF UK, Praha

„Poruchy pohlavní identity“

 

Anotácia:

 

Úvod: Aktuálně dochází celosvětově ke změn v chápaní pohlavní identity.

Teoretická východiska: Aktivistické skupiny bojují za lidská práva transsexuálů a jedinců s jinými poruchami sexuální identifikace. V některých státech se prosadila představa, že sexuální identita, tedy příslušnost k tomu či onomu pohlaví, je volitelná, tedy se prosadil pohled sociálně konstruktivistický.

Výsledky: Dánsko se v červenci 2014 stalo první evropskou zemí umožňující administrativní změny pohlaví beze všeho. Tedy bez požadavků na provedení operace, sterilizaci, posouzení psychického zdraví a stanovení diagnózy nebo souhlasu soudu. Od října 2016 si v Norsku pomocí on-line formuláře už 6 leté děti mohou změnit úředně pohlaví. 18. března 2016 vypracovala norská vláda návrh zákona, který by umožnil změnu pohlaví bez psychiatrického a psychologického souhlasu, jakož i potřeby diagnózy či jakéhokoliv vyjádření lékařské veřejnosti, všem osobám starším 16 let. Děti mladší 16 let a starší 6 let by potřebovaly souhlas rodičů.

Při odmedicinalizování poruch sexuální identity musíme myslet i na možné komplikace, ku příkladu:

  • problémy s placením zákroků při změně tělesného pohlaví
  • změna rodinného práva – muž porodí dítě, žena zplodí dítě
  • změna kódů zdravotních pojišťoven – úřední muži nemají gynekologické kódy, jak se tedy budou lékaři vyšetření a zákroky vykazovat pojišťovnám?
  • do jakého vězení půjde tento jedinec do výkonu trestu?

Diskuze: Česká legislativa umožňuje si změnit matriční pohlaví, vyžaduje ale sterilizaci, která je pro některé transgenderové osoby nepřijatelná. Podmínka je podle Viktora Heumanna ze združení trans*parent navíc a zcela v rozporu s právy na zdraví a reprodukci. Při Výboru pro sexuální menšiny vznikla na Úřadu vlády pracovní skupina, která se mimo jiné zabývá právě i možným zrušením této podmínky. Návrh na tuto úpravu zákona v ČR je v současné době v připomínkové řízení jednotlivých ministerstev. Zdá se, že chápání transgenderismu a transsexuality prochází v současné době vývojem směřujícím k uznávání změny pohlaví na základě sebeurčení jedince.

 

Moderátor:        prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

 

Termín: 30. november 2022 o 15:00

Miesto: Online (MS Teams)

Organizátor: Košický klaster nového priemyslu (CNIC), www.cnic.sk

Kontakt:

T: +421 948 985 648, E: info@cnic.sk

 

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. je vedoucí klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, profesor klinické psychologie na katedře psychologie FF UK v Praze a na katedře psychologie FFKU v Bratislavě.  Předseda Sexuologické společnosti ČLS JEP. Člen mnoha mezinárodních i domácích odborných společností. Ve své klinické praxi se zaměřuje na terapii sexuálních dysfunkcí, poruch sexuální preference a transsexuality. Přednáší sexuální psychologii, psychoterapii a psychodiagnostiku. V oblasti výzkumu se zaměřil především na problematiku úspěšnosti ochranné léčby sexuálních deviantů, charakteristik sexuálních agresorů, pedofilů, exhibicionistů, ale i zkoumáním transsexuálů, orgastické funkce žen, osobnostních charakteristiky pacientů s erektilní poruchou. Zpracoval rovněž reprezentativní výzkumy sexuálního chování obyvatelstva ČR. Sám nebo se spoluautory publikoval několik set odborných článků, zaměřených   především na problematiku sexuálního chování, sexuálních deviací a sexuálních dysfunkcí, a to v domácích i v zahraničních odborných časopisech. Je autorem nebo spoluautorem 19 monografií a učebnic týkajících se lidské sexuality a jejích poruch. Je soudním znalcem se specializací klinická psychologie a sexuologie dospělých, dětí i mládeže. V r. 2022 citace dle GoogleScholar 3208 a h-index 29.