„SCIENCE MEETS BUSINESS“ #5: Vírus SARS-CoV-2, čo o ňom vieme z pohľadu molekulárnej virológie

Dátum:
štvrtok, 11. november 2021 o 15:00 (dĺžka trvania cca 45 minút)

Miesto:
online (MS TEAMS)

Cena:
bezplatne

Organizátor:
Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC) v spolupráci s Biomedicínskym centrom SAV

Kontakt:
T: 0948 985 648, E: tip@upjs.sk

Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC) pripravil v spolupráci s Biomedicínskym centrom SAV webinár na tému:
„Vírus SARS-CoV-2, čo o ňom vieme z pohľadu molekulárnej virológie“

Anotácia:
Koronavírus SARS-CoV-2 je pôvodne živočíšny vírus, ktorý sa v ľudskej populácii začal šíriť na sklonku roku 2019 a spôsobil bezprecedentnú pandémiu ochorenia COVID-19. V úvodnej časti série prednášok budú prezentované základné virologické charakteristiky vírusu, akými sú štruktúra vírusovej častice a kódovacia stratégia a evolúcia vírusového genómu. Taktiež bude prezentovaný priebeh infekcie bunky od vstupu až po tvorbu nových vírusových častíc. Poznanie týchto základných vlastností vírusu je východiskom pre pochopenie ďalších, pre zvládanie pandémie dôležitých, oblastí výskumu, akými sú vývoj diagnostických metód, antivírusovej liečby, alebo prevencie ochorenia pomocou vakcín.

Prednášajúci bude vedúci Oddelenia ekológie vírusov, RNDr. Boris Klempa, DrSc., Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 84505, Bratislava.

Cieľová skupina:
Start-upy, Scale-upy, SMEs, univerzity, verejné inštitúcie, technologické firmy a vedeckí pracovníci, široká verejnosť, ktorí vyplnia registračný formulár s požadovanými informáciami.

Pracovný jazyk:
slovenský

Registrácia:
Registrovať sa môžete do 11. novembra 2021 do 12.00 hod prostredníctvom  registračného formulára.

Odkaz na webinár (prostredníctvom platformy Microsoft Teams) zašleme zaregistrovaným účastníkom v deň jeho konania.