„SCIENCE MEETS BUSINESS“ #7: Klinické skúšania súvisiace s Covid-19