„SCIENCE MEETS BUSINESS“ #9: Súčasné trendy v liečbe ochorenia COVID-19”