INŠPIROVANÍ TECHNOLÓGIAMI,
ORIENTOVANÍ NA ČLOVEKA

Viac info Webová stránka už čoskoro
CNIC na Urban Upgrades
Prví odborní zamestnanci Košického klastra nového priemyslu
Predstavenie architektonického návrhu campusu 21. storočia
Spoločná konferencia CNIC a košickej SOPK spojila vedcov a biznis sektor
CNIC sa v Národnom hodnotení výkonnosti klastrov etabloval v kategórii „Pokročilý klaster“
Spolupráca Košického klastra nového priemyslu a GlobalLogic Slovakia ovplyvní budúcnosť Košíc a východného Slovenska
Štátny tajomník Ján Oravec navštívil Košický klaster nového priemyslu
Špičkový mikroskop STEDYCON v Centre interdisciplinárnych biovied
O budúcnosti východného Slovenska sa rozhoduje vo Vysokých Tatrách
Inovácie CNIC a Siemens Healthineers v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, medicíny a biomedicínskeho inžinierstva prinesú rast východnému Slovensku
Neváhajte si prečítať rozhovor s prof. RNDr. Pavlom Miškovským, DrSc. v Hospodárskych novinách
CNIC bol predstavený v regionálnej televízii
Projekt CNIC bol predstavený prezidentovi Svetovej organizácie duševného vlastníctva
Valné zhromaždenie CNIC
Košický klaster nového priemyslu a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia podpísali memorandum o spolupráci
O nás

Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC) je združenie právnických osôb z verejného a súkromného sektora, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového, na znalostiach založeného priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom na celé Slovensko.

Zárukou úspechu je úzka spolupráca partnerov CNIC ktorými sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ústavy Slovenskej akadémie vied (Ústav materiálového výskumu, Ústav experimentálnej fyziky a Ústav geotechniky), Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach, Cassovia Discovery Park (združenie partnerov súkromného high-tech priemyslu), mesto Košice a Košický samosprávny kraj.

Dôraz sa kladie na formovanie a rozvoj moderného a kreatívneho prostredia pre vznik inovatívnych high–tech spoločností v regióne východného Slovenska, expandujúcich do ďalších regiónov, vrátane zahraničia a s náväznosťou na rozvoj sociálnych oblastí vrátane starostlivosti o starnúcu populáciu a zdravý životný štýl.

Zameranie

Zameranie projektu CNIC na biomedicínsky výskum, progresívne materiály, zelené a čisté technológie, kvantové a informačné technológie, je v zhode s výskumnými programami a iniciatívami Európskeho výskumného priestoru (ERA) zakotvenými v programoch Horizont 2020 / Horizont Európa. Tento projekt je úzko prepojený so všetkými tromi piliermi ERA – excelentnou vedou, líderstvom v priemysle a spoločenskými výzvami.

Projekt CNIC presahuje „technologické zameranie“ a do svojho portfólia aktivít pridáva inovatívne spoločenské aktivity. Tento dôležitý prvok v činnostiach konzorcia CNIC je založený na dnes všeobecne prijatých zisteniach, že pokrok v technológiách sa nemusí automaticky prejavovať na zlepšení kvality života ľudí. Príklady sociálnej izolácie starnúcej populácie, kyberšikany mládeže alebo hektický životný štýl populácie v aktívnom veku sú dobre známe.

Rozvoj regiónu východného Slovenska je brzdený odchodom mladých ľudí do iných regiónov Slovenska a do zahraničia. Všetky tieto vyššie uvedené oblasti a problematiky sa odrážajú v projekte CNIC. Ekosystém konzorcia CNIC predstavuje jedinečný príspevok k riešeniu týchto problematík nielen z pohľadu Slovenskej republiky, ale aj v medzinárodnom meradle.

Kontaktný formulár

  Adresa

  Cassovia New Industry Cluster
  Mäsiarska 11
  040 01 Košice
  Slovenská republika

  Tel.: +421 905 538 522
  info@cnic.sk
  www.CNIC.sk

  IČO: 54013241
  DIČ: 2121686435