INŠPIROVANÍ TECHNOLÓGIAMI,
ORIENTOVANÍ NA ČLOVEKA

Viac info Webová stránka už čoskoro
Valné zhromaždenie CNIC
Rokovania o umiestnení superpočítača v Košiciach pokračujú
Ministerstvo školstva udelilo CNIC osvedčenie o spôsobilosti vykonávať R&D
Stretnutie delegácie CNIC so spoločnosťou ZEISS v Oberkochene
Úspešná prezentácia CNIC v Joint Research Center v Bruseli
Spoločnosť AGEL SK, Košický klaster nového priemyslu a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL podpísali Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci
CNIC začal spolupracovať s ukrajinským klastrom
CNIC uzatvoril Memorandum o porozumení so Slovenskou batériovou alianciou
Nové laboratória pre biovedecký výskum v Košiciach v hodnote millión eur
Úspech CIB na Košice Region Innovation Awards 2023
Budúcnosť slovenského výskumu a nového priemyslu predstavená v Košiciach
ESCA udelila CNIC Bronzovú medailu „Cluster Management Excellence“
CNIC a spoločnosť JUHAPHARM podpísali memorandum o porozumení
Juhokórejský think tank v CNIC
Riaditeľka Ekonomickej divízie Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku navštívila CNIC
Rozhovor s Pavlom Miškovským v Denníku SME
Veda, inovácie, priemysel
CNIC predstavený v Bruseli
CNIC získal dotáciu z MH SR na projekt CNIC_START
CNIC preukázal svoju pripravenosť európskym komisárom
CNIC na Urban Upgrades
Prví odborní zamestnanci Košického klastra nového priemyslu
Predstavenie architektonického návrhu campusu 21. storočia
Spoločná konferencia CNIC a košickej SOPK spojila vedcov a biznis sektor
CNIC sa v Národnom hodnotení výkonnosti klastrov etabloval v kategórii „Pokročilý klaster“
Spolupráca Košického klastra nového priemyslu a GlobalLogic Slovakia ovplyvní budúcnosť Košíc a východného Slovenska
Štátny tajomník Ján Oravec navštívil Košický klaster nového priemyslu
Špičkový mikroskop STEDYCON v Centre interdisciplinárnych biovied
O budúcnosti východného Slovenska sa rozhoduje vo Vysokých Tatrách
Inovácie CNIC a Siemens Healthineers v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, medicíny a biomedicínskeho inžinierstva prinesú rast východnému Slovensku
Neváhajte si prečítať rozhovor s prof. RNDr. Pavlom Miškovským, DrSc. v Hospodárskych novinách
CNIC bol predstavený v regionálnej televízii
Projekt CNIC bol predstavený prezidentovi Svetovej organizácie duševného vlastníctva
Valné zhromaždenie CNIC
Košický klaster nového priemyslu a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia podpísali memorandum o spolupráci
O nás

Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC) je centrom excelentnosti vo vede a technologickom transfere.  CNIC je združenie právnických osôb z verejného a súkromného sektora, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového, na znalostiach založeného priemyslu v regióne východného Slovenska.

Zárukou úspechu je úzka spolupráca partnerov CNIC ktorými sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ústavy Slovenskej akadémie vied (Ústav materiálového výskumu, Ústav experimentálnej fyziky a Ústav geotechniky), Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach, Cassovia Discovery Park (združenie partnerov súkromného high-tech priemyslu), mesto Košice a Košický samosprávny kraj.

Dôraz sa kladie na formovanie a rozvoj moderného a kreatívneho prostredia pre vznik inovatívnych high–tech spoločností v regióne východného Slovenska, expandujúcich do ďalších regiónov, vrátane zahraničia a s náväznosťou na rozvoj sociálnych oblastí vrátane starostlivosti o starnúcu populáciu a zdravý životný štýl.

Zameranie

Zameranie projektu CNIC na biomedicínsky výskum, progresívne materiály, zelené a čisté technológie, kvantové a informačné technológie, je v zhode s výskumnými programami a iniciatívami Európskeho výskumného priestoru (ERA) zakotvenými v programoch Horizont 2020 / Horizont Európa. Tento projekt je úzko prepojený so všetkými tromi piliermi ERA – excelentnou vedou, líderstvom v priemysle a spoločenskými výzvami.

Projekt CNIC presahuje „technologické zameranie“ a do svojho portfólia aktivít pridáva inovatívne spoločenské aktivity. Tento dôležitý prvok v činnostiach konzorcia CNIC je založený na dnes všeobecne prijatých zisteniach, že pokrok v technológiách sa nemusí automaticky prejavovať na zlepšení kvality života ľudí. Príklady sociálnej izolácie starnúcej populácie, kyberšikany mládeže alebo hektický životný štýl populácie v aktívnom veku sú dobre známe.

Rozvoj regiónu východného Slovenska je brzdený odchodom mladých ľudí do iných regiónov Slovenska a do zahraničia. Všetky tieto vyššie uvedené oblasti a problematiky sa odrážajú v projekte CNIC. Ekosystém konzorcia CNIC predstavuje jedinečný príspevok k riešeniu týchto problematík nielen z pohľadu Slovenskej republiky, ale aj v medzinárodnom meradle.

Kontaktný formulár

  Adresa

  Cassovia New Industry Cluster
  Mäsiarska 11
  040 01 Košice
  Slovenská republika

  Tel.: +421 905 538 522
  info@cnic.sk
  www.CNIC.sk

  IČO: 54013241
  DIČ: 2121686435